توباچی

 

 

ماموریت توباچی

توباچی برندی است که با تکیه بر تولید مجموعه ای از اسنک های نوآورانه، با ترکیباتی سالم، خلاق و متمایز فعالیت خود را به عنوان یکی از برندهای صنایع غذایی نادی آغاز نموده است. توباچی که حاصل یک ماجراجویی سالم در طعم است، مخاطب خود را مصرف کنندگانی می داند که از یک سو با روحیه جوان خود تکاپویی بی پایان در نوخواهی و تازه طلبی دارند و از سوی دیگر سلامت خویش را به عنوان عاملی بنیادین در انتخاب ماده غذایی سرلوحه زندگی خود قرار داده اند. توباچی خالق دنیای شگفت آمیز و بی انتهای ایده های رنگارنگ است. آنگونه که میل به کشف سرزمین های نو، جهانگردی کنجکاو را به پیش می راند، مصرف کنندگان توباچی از کشف و بازکشف طعم های نو در عین اطمینان به سلامت محصول لذت می برند. این برند رویا آفرین، با رنگ های درخشان، با تصاویر رویاگونه و با طعم های تازه و مطبوع، رویایی گرم و مطبوع را برای شما پدید خواهدآورد.

هویت برند

توباچی هیجان آفرین و هیجان طلب است و می‌توان آن را به حس همیشه آماده بودن برای یک چالش و هیجان مشابه دانست. توباچی مشوق روحیه جوان است. روحیه ای که با ماجراجویی درهم تنیده شده است. توباچی قصد آن دارد که محصولاتی با ویژگی‌های نو پدید آورد. توباچی یک بازآفرینی همیشگی است. توباچی مثل پوست انداختنی است که به دگردیس شدن منتج می شود. توباچی یک شگفتی تمام ناشدنی است. این چرخه‌ی بی‌پایان ماجراجویی هیچ وقت تمام نمی شود؛ مگر شنیده‌ای که برای دنیای رنگارنگ ایده‌ها، پایانی قابل تصور باشد. توباچی تو را خطاب قرار می‌دهد. مثل یک ماجراجوی کنجکاو که به دنبال کشفی تازه است تو را می‌جوید.

I And The Village

I And The Village

Marc Chagall
Date: 1911; Paris, France
Style: Cubism
Genre: symbolic painting
Media: oil, canvas
Dimensions: 150.5 x 191 cm
Location: Museum of Modern Art, New York, USA

Bucolic Landscape

Bucolic Landscape

Heinrich Campendonk
Date: 1913
Style: Cubism
Genre: landscape

Grace Kelly III

Grace Kelly III

Imi Knoebel
Paul Klee
Date: 1994
Style: Minimalism
Genre: abstract

Senecio

Senecio

Paul Klee
Date: 1922
Style: Cubism
Period: Bauhaus
Genre: portrait
Dimensions: 38 x 40.5 cm
Tags: female-portraits

تصویر برند

تصاویر کمپین توباچی، تصاویری ترغیب کننده با رویکردی احساسی و رویایی گونه است که مخاطبین را به دنیایی خیال انگیز دعوت می نماید این کمپین تصویری با عنوان «درختان صورتی، خورشید آبی، دریای سبز» نیز همراه شده است، شعاری که ذهن مخاطبان را هر چه بیشتر به سوی مقصد از پیش مشخص خود رهنمون خواهد ساخت. این تصاویر روایت در دل خود دارند روایاتی که نه از جنس روزمرگی ها، بلکه پرورش یافته از تجلی عواطف و باورها هستند، کهن روایاتی که ریشه در فطرت انسان دارند و دیدگاه انسانِ آرزومند را بنیان می نهند, این روایات درون ساخت، نقطۀ اوج تماس ما و مخاطبانمان است. برای برقرای بهترین تماس لازم می نماید از چهارچوب ذیل پیروی نمایید تا دیدگاه تخصصی گروهی از همکاران ما در قالب استراتژیست، کپی رایتر و دیزاینر، با رعایت اصول درست انتقال پیام، تماسی موثر را برای ما شکل دهد.

هویت کلان تصویر

یک تصویر مواج و پرتلاطم با انبوهی از عناصر که یا به کلی نو است یا در راهی تازه به کار رفته یا در کنار هم ایده نو را مطرح می سازند. رنگ بندی های درخشان که مشابه آن در رنگ بندی های پاپ آرت قابل ردگیری است. توباچی تو را به تصویری دعوت می کند که رویاگونه و سرشار از بدعت‌ها است.